Etiket: kll lösemi tedavisinde tedaviyi olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler