İnterstisyel akciğer hastalığı

0 Paylaşımlar

Solunum yolunu oluşturan akciğerlerde alveol yani hava keseciklerinin kalınlaşması sonucunda nefes alıp vermenin bozulup zorlaşmasıdır. Nodüller ve buzlu cam görünümleri ile kendini gösterir.

İnterstisyel akciğer hastalığı belirtileri
Kuru öksürük,
Nefes darlığı,
Balgam,
Ani zayıflama,
Kilo kaybı,
Bitkinlik,
Fiziksel aktivitelerde kısıtlılık.
Çomak parmak adı verilen parmak uç kısımlarında ağrısız şişlikler

İdiopathic pulmonary fibrosis
50 – 80 yaş arasında görülür. İdiopathic pulmonary fibrosis hastalığı genelde bu yaşlarda oluşur.

İdiopatik pulmoner fibrozis çeşitleri
Akut interstisyel pnömani
Alveolit.
Bronşiyolit.
Bronşiolitis obliterans
BOOP hastalığı
Deskuamatif interstisyel pnömani
Goodpasture sendromu
Granülomatöz vaskülit
Histiyositoz X
İdiyopatik pulmoner
İdiyopatik pulmoner fibrozis
İnterstisyel pulmoner fibrozis
İnterstisyel akciğer hastalığıyla
Kronik eozinofilik pnömoni
Kollajen vasküler hastalık
Lenfositik interstisyel pnömani
Pulmoner fibrozis
Pulmoner alveoler proteinozis
Spesifik olmayan interstisyel pnömani
Sarkoidoz
Vaskülit.